Meddea Zdjęcie tłumacza przysięgłego dokumentów medycznych
  • Polski
  • English

Regulamin współpracy

Poufność:

Wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze, które powierzone zostały przez Klienta, są traktowane jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim (z wyjątkiem materiałów powszechnie dostępnych, takich jak ogólnie dostępne akty prawne, publikacje prasowe i internetowe itp.).
Na życzenie Klienta biuro tłumaczeń medycznych MEDDEA może dostarczyć odrębny dokument stanowiący zobowiązanie do zachowania poufności.

Wstrzymanie realizacji:

Jeżeli klient wstrzyma realizację tłumaczenia w trakcie jego wykonywania, jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za rzeczywiście wykonaną pracę.

Reklamacje i odpowiedzialność:

Reklamacje muszą być zgłoszone w formie pisemnej, z wyszczególnieniem reklamowanych uchybień w ciągu 7 dni roboczych od daty wykonania tłumaczenia przez biuro tłumaczeń medycznych Meddea. W przypadku zasadnej reklamacji, zastrzegamy sobie wyłączne prawo do dokonania korekty reklamowanego tłumaczenia.

Wyznaczona godzina odbioru:

Biuro Meddea nie odpowiada za spóźnienia wynikające z zakłóceń połączeń faksowych, poczty elektronicznej ani za czas dojazdu.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

napisz do nas,zamów wycenę

lub zadzwoń 519 110 629

Nasi Klienci